donderdag 30 juni 2011

Agenten en burgers gewond bij bomaanslag op chef politierekrutering Kunduz

Bij de ontploffing van een bom die aan een motorfiets was bevestigd zijn woensdag* in Kunduz vijf gewonden gevallen. De aanslag was gericht tegen de provinciale politiechef voor de werving van agenten.

Dat meldt het nieuwsagentschap Pajhwok. De bom explodeerde in het gebied Sayed Abad van de provincie.

Sayed Sarwar Hussaini, de provinciale politiewoordvoerder, zei dat het doelwit van de aanslag luitenant-kolonel Ibrahim was. Hij overleefde de aanval, maar twee agenten en drie burgers raakten gewond.

Het Chinese persbureau Xinhua meldt dat Sayed Sarwar Hossanin vertelde “dat een mijn was geplaatst in een afvalhoop die op afstand tot ontploffing werd gebracht toen een politievoertuig passeerde, waardoor drie agenten en twee burgers gewond raakten”.

De aanslag vond plaats in een straat in het oostelijke deel van de stad Kunduz.

Hossanin zei dat de slachtoffers lichte verwondingen hadden opgelopen en naar een ziekenhuis in de buurt werden overgebracht.

Luitenant-kolonel Ibrahim leidt de "Afghan National Police recruitment department in Kunduz".

Taliban-woordvoerder Zabiullah Mujahid heeft de verantwoordelijkheid voor de aanval voor zijn groepering opgeëist.

Hij beweerde dat het hoofd van de rekrutering en vier anderen werden gedood. De Taliban staan erom bekend dat ze het aantal slachtoffers dat ze maken overdrijven.

Afgelopen vrijdag vielen bij een aanslag in de stad Khan Abad in de provincie Kunduz 10 doden en 24 gewonden. Bij deze aanval waren de explosieven bevestigd aan een fiets.


*Het persbureau Deutsche Presse-Agentur meldt dat de explosie op donderdag plaatsvond. De bom explodeerde toen een politiecommandant passeerde. Vier mensen raakten daarbij gewond, waaronder twee agenten, aldus het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken.

"In northern Kunduz province, four people were injured when a bomb placed on a motor was remotely detonated on Thursday, the Interior Ministry said in a statement.
The bomb exploded when a police commander was passing by, it said. Two policemen were injured."

"The Taliban-led insurgency have intensified attacks targeting the Afghan government officials."

woensdag 29 juni 2011

SP stelt Kamervragen over veiligheid politiemissie Kunduz

De Nederlandse Politiebond (NPB) twijfelt erover of het verantwoord is om politiemensen naar Kunduz te sturen omdat de veiligheid duidelijk is verslechterd. De SP heeft daarom Kamervragen gesteld om opheldering te krijgen over de veiligheidssituatie.

Bestuurslid Jan Willem van de Pol van de politiebond zegt: “De situatie is duidelijk verslechterd” en overweegt om een beroep te doen op de leden van de bond om af te zien van de missie.

Van de Pol zei dinsdag voor Radio 1 dat de politiemissie in Afghanistan vertraging oploopt door problemen in de voorbereidingen en er moet in het najaar opnieuw bekeken worden of het verantwoord is om de missie door te zetten

Hij zegt dat Duitse collega’s melden dat het een oorlogssituatie is. De Duitse trainers kunnen bijvoorbeeld alleen nog hun werk doen als ze omringd worden door twee pantserwagens.

De NPB heeft de leden van de Tweede Kamer ook dringend verzocht de veiligheidssituatie in Kunduz goed in de gaten te houden en eventueel in het najaar het besluit om politiemensen op trainingsmissie te sturen te heroverwegen.

SP-Kamerlid Harry van Bommel meldt dat de SP op grond van deze berichten minister Hans Hillen van Defensie om een nieuwe veiligheidsanalyse heeft gevraagd.

Zo zijn er sinds maart 2009 ook zeker 36 NAVO-trainers vermoord door rekruten of personen die zich voordeden als agent of soldaat.

Van Bommel vraagt onder meer of het juist is dat 36 trainers in twee jaar tijd zijn vermoord, zoals de Volkskrant vandaag meldde en hoe de minister wil voorkomen dat dit met Nederlandse trainers gebeurt, en of de minister de mening van de politiebond deelt dat de veiligheidssituatie is verslechterd.

Verder vraagt de SP of het zo is dat de NPB overweegt om agenten op te roepen om van de missie af te zien, en hoeveel agenten er nodig zijn om de missie zinvol uit te kunnen voeren.

Tot slot vraagt Van Bommel of er een nieuwe afweging wordt gemaakt om agenten eind dit jaar naar Kunduz te sturen.


De Kamervragen van het lid Van Bommel (SP) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie

1. Is het juist dat sinds maart 2009 ten minste 36 NAVO-trainers in Afghanistan zijn gedood door rekruten of personen die zich voordeden als Afghaanse politieagent of soldaat? (1)

2. Hoe wilt u voorkomen dat er aan de Nederlandse trainingsmissie infiltranten deelnemen met als doel Nederlandse trainers te doden of verwonden?

3. Deelt u de opvatting van de Nederlandse Politiebond (NPB) dat de veiligheidssituatie duidelijk is verslechterd? Indien neen, waarom niet? Indien ja, bent u bereid een geactualiseerde veiligheidsanalyse naar de Kamer te sturen?

4. Is het juist dat de NPB overweegt agenten op te roepen niet deel te nemen aan de politietrainingsmissie in Afghanistan?

5. Welke minimale vrijwillige aanmelding van agenten is noodzakelijk om de missie op zinvolle wijze door te laten gaan?

6. Komt er een nieuw afwegingsmoment alvorens de politietrainers eind dit jaar naar Kunduz gaan?

1. De Volkskrant, 29 juni 2011

Zie ook:
Nederlanders op dodenlijst Taliban, maar “missie Kunduz gaat door ondanks dreigement”

Nederlanders op dodenlijst Taliban, maar “missie Kunduz gaat door ondanks dreigement”

De Taliban hebben de Nederlandse politietrainers die binnenkort in Afghanistan aan de slag gaan op hun dodenlijst gezet. Minister Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) heeft gezegd dat de missie ondanks deze dreiging door gaat. De politiebond twijfelt.

De Volkskrant schrijft dat Nederlandse trainers rekening moeten houden met infiltranten die zich voordoen als politieagent en het vuur op hen zullen openen.

Dat heeft Zabiullah Mujahid, een woordvoerder van de Taliban, in een telefonisch interview met de Volkskrant gezegd. Hij zegt: “Nederlandse trainers in Kunduz zijn onze vijand. Wij willen hen doden.”

Volkskrantverslaggeefster Nathalie Righton zegt "dat plaatselijke commandanten van de Taliban in Kunduz zelf niet willen praten, maar verwijzen naar woordvoerder Mujahid over de aanvalsstrategie in Kunduz".

Mujahid zegt in het interview: “Een mogelijkheid is dat wij iemand laten infiltreren in een training van Nederlanders om hen uit te schakelen." Ook via zelfmoordterroristen en met bermbommen zullen de Taliban aanvallen.

De krant meldt verder dat de Taliban er politiek belang bij hebben om angst te zaaien, “maar infiltratie is geen onmogelijk scenario. Taliban-infiltranten hebben in het verleden succes gehad met het vermoorden van NAVO-trainers.”

De krant meldt ook de cijfers van de NAVO waaruit blijkt dat sinds maart 2009 zeker 36 buitenlandse trainers zijn gedood door rekruten of personen die zich voordeden als politieagent of soldaat.

In Kunduz kunnen Taliban zich voordoen als agent of ze kunnen infiltreren tussen de agenten die de Nederlanders op gaan leiden.

De Volkskrant meldt dat de eerste 150 Nederlandse politietrainers volgende week in Kunduz arriveren. Vanaf half augustus zullen de trainers politieposten bezoeken in en rondom Kunduz-stad, om agenten praktijklessen te geven.

De Nederlanders zouden het kwetsbaarst zijn als ze per auto of te voet naar een politiepost gaan of als ze stilstaan bij controleposten.

In Kunduz zijn dit jaar al verschillende zware aanslagen gepleegd op Duitse militairen en de Afghaanse politie. Waarnemers noemen de veiligheidssituatie in Kunduz en de rest van Noord-Afghanistan “onheilspellend”.

Duitse media melden dat Duitse soldaten vanaf januari steeds weer opnieuw worden aangevallen in Kunduz.

Dat de gemelde dreiging uitgaat van de Taliban en andere opstandelingen is niet onbekend.

In heel Afghanistan voeren opstandelingen aanvallen uit met zelfmoordaanslagen, bermbommen, hinderlagen en mogelijke infiltranten op de buitenlandse en Afghaanse troepenmachten.

De Afghaanse inlichtingendienst meldde onlangs dat ongeveer 7% van de personeelsleden van veiligheidsdiensten Taliban-sympathieën hebben en er tussen de 130 en 150 "slapers" zijn binnen deze diensten.

Mening politiebond
Jan Willem van de Pol, een bestuurslid van de Nederlandse Politiebond (NPB), laat in de Volkskrant weten dat hij zich afvraagt of de missie in Kunduz wel kan doorgaan.

Volgens Van de Pol zou de Tweede Kamer zich opnieuw moeten beraden op de uitzending van politietrainers.

Hij zegt in de krant dat enkele tientallen politiemensen zich hebben aangemeld, maar dat de bond overweegt een beroep te doen op haar leden om af te zien van de missie. “De situatie is duidelijk verslechterd.”

Rosenthal
Minister Uri Rosenthal heeft inmiddels gezegd dat de missie gewoon doorgang zal vinden ondanks de dreigementen van de Taliban.

Volgens Rosenthal passen de bedreigingen in het beeld van angst zaaien. Hij zegt zich bewust te zijn van de risico’s die gepaard gaan met de missie en verzekert dat die goed in de gaten worden gehouden.

De regering heeft herhaaldelijk verklaard dat er een "dagelijkse dreigingsanalyse" wordt gemaakt aan de hand waarvan wordt bepaald of de trainers de basis verlaten.

In de Tweede Kamer is niet iedereen daar gerust over. De SP, GroenLinks en de ChristenUnie hebben om opheldering gevraagd.

Tweede Kamer
GroenLinks en de ChristenUnie willen weten wat er klopt van de zorgwekkende signalen over de veiligheidssituatie in Kunduz die de NPB heeft ontvangen van Duitse collega’s.

Ook roepen deze partijen de ministers van Buitenlandse Zaken, Defensie en Veiligheid en Justitie op de actuele veiligheidsinformatie te delen met de politiebonden, omdat die betrokken zijn bij de agenten die op vrijwillige basis naar Kunduz gaan.

Beide partijen willen ook weten of de inschatting van de veiligheidssituatie verandert door de opkomst van criminele bendes en de aanwezigheid van radicaalislamitische groepen in Kunduz.

Naast de Taliban zijn namelijk nog andere opstandelingenbewegingen in Kunduz actief.

De SP heeft schriftelijk Kamervragen gesteld om duidelijkheid te krijgen over de veiligheidssituatie in Kunduz.

maandag 27 juni 2011

Nieuwe Duitse basis 90 kilometer van Mazar-e-Sharif in provincie Samangan

Duitse ISAF-militairen hebben een nieuwe Forward Operating Base (FOB) in Hazrat-e Sultan opgezet. Het kamp ligt in het noorden van de Noord-Afghaanse provincie Samangan, dichtbij Kunduz en Balkh, en moet voor veiligheid zorgen.

De basis ligt ongeveer 90 kilometer ten zuidoosten van Camp Marmal in Mazar-e-Sharif, de hoofdstad van de provincie Balkh, waar het Duitse hoofdkwartier is gevestigd.

Het Duitse ministerie van Defensie meldt dat de nieuwe vooruitgeschoven operatiebasis een nieuw Afghaans infanteriebataljon met trainers en adviseurs ondersteunt.

Het kamp moet zorgen voor veiligheid in het omliggende gebied en dat tegen aanvallen van opstandelingen beschermen.

In Hazat-e Sultan zijn 800 Afghaanse militairen gestationeerd die onlangs zijn opgehaald uit Kabul.

De Duitse militairen zijn op het kamp, dat in drie maanden tijd werd gerealiseerd, ondergebracht in speciaal beveiligde wooncontainers. De basis staat onder bevel van majoor Daniel S.

Een 100 meter diepe waterput zorgt voor de eigen drinkwatervoorziening.

Naast het Duitse kamp is een stad van tenten opgetrokken waar een nieuw infanteriebataljon van het Afghaanse Nationale Leger (ANA) is ondergebracht totdat het eigenlijke permanente kamp van de Afghanen af is.

Om de tentenstad staan hoge muren die de parkeerplaats en de onderkomens moeten beschermen.

De Afghaanse eenheid van 800 soldaten werd na de voltooiing van de basisopleiding in Kabul in een konvooi van 120 voertuigen naar deze Forward Operating Base verlegd en zal spoedig operationeel zijn.

De Duitse kwartiermakers van het kamp maken zich intussen weer op om terug te keren naar Duitsland.

Regio Noord
Duitsland leidt voor de International Security Assistance Force (ISAF) van de NAVO het Regionaal Commando Noord. Het hoofdkwartier van de regio is gevestigd op Camp Marmal bij de stad Mazar-e-Sharif, de hoofdstad van de provincie Balkh.

De regio telt negen provincies en in zes daarvan is een Provinciaal Reconstructie Team van de ISAF gevestigd.

Hazrat-e Sultan (Hazrati Sultan, حضرت سلطان) is een district in het uiterste noorden van de provincie Samangan. Het grenst aan het zuidwesten van de provincie Kunduz, het zuidoosten van de provincie Balkh en het noordwesten van de provincie Baghlan.

zondag 26 juni 2011

Drie Duitse militairen gewond bij ongeluk met pantservoertuig in Kunduz

Bij Kamp Kunduz zijn donderdag drie soldaten uit Duitsland gewond geraakt, waarvan twee ernstig. Ze liepen brandwonden op bij een ongeluk met een pantserwagen. Bij een bermbomaanslag vielen geen slachtoffers.

Het ongeluk met de pantserwagen van het type Marder gebeurde waarschijnlijk doordat een slang voor koelvloeistof scheurde, aldus een verklaring van het Duitse leger.

Een soldaat raakte zwaar, een ander middelzwaar en een derde lichtgewond. De gewonden kregen eerste hulp in het hospitaal van Kamp Kunduz.

De twee zwaargewonde militairen zijn met een medische evacuatievlucht naar Duitsland teruggevlogen.

Het ongeluk vond een halve kilometer van Kamp Kunduz plaats.

Elders werden Duitse en Afghaanse troepen donderdag tijdens een gezamenlijke patrouille met een bermbom aangevallen, zo meldt de Bundeswehr.

Door de explosie op 30 kilometer van Kunduz raakte niemand gewond. Een voertuig van de Afghaanse politie raakte beschadigd.

zaterdag 25 juni 2011

Zes doden en tientallen gewonden bij aanslag met fietsbom in Kunduz

- Update: Het dodental van de aanslag in de stad Khan Abad in de provincie Kunduz is opgelopen van zes naar tien. Er vielen zeker 24 gewonden bij de aanslag die plaatsvond in de bazaar van de stad.

Sadeq Saddeqi, een woordvoerder van het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken, zei dat nog vier mensen aan de verwondingen die ze opliepen zijn bezweken.

De explosieven waren bevestigd aan een fiets die bij een ijswinkel stond.-

Bij een aanslag met een fietsbom in de stad Khanabad in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz zijn zeker vijf mensen omgekomen en 22 gewonden gevallen. Onder de doden zijn een politieagent en vier burgers.

Dat meldt Pajhwok. Het explosief was bevestigd aan een fiets en veroorzaakte vrijdagavond een zware explosie in het districtscentrum van Khanabad, zo zei de politie. Onder de slachtoffers zijn vrouwen en kinderen.

Het persbureau AFP maakt melding van zes doden. Mahboobullah Saeedi, woordvoerder van de provincie Kunduz, zei: “Tot nu toe kunnen we zes doden bevestigen waaronder een politieman.”

Politiewoordvoerder Syed Sarwar Hussaini vertelde dat de bom rond 6 uur tot ontploffing werd gebracht op het belangrijkste stadsplein. Onder de slachtoffers zijn vrouwen en kinderen.

Onder de gewonden zijn vier vrouwen, drie kinderen en een politieman.

Hussaini schreef de verantwoordelijkheid voor de aanslag toe aan de Taliban, en zei “zij willen mensen terroriseren”.

Gouverneur Sufi Habib van het district Khan Abad zegt dat de politie het doelwit van de aanslag was.

De provinciale directeur van de publieke gezondheidszorg, dr. Zafar Noori, bevestigde dat 20 gewonden waren overgebracht naar het burgerziekenhuis in de stad Kunduz. Een aantal gewonden verkeert in kritieke toestand.

Het district Khan Abad ligt in het zuidoosten van de provincie Kunduz. Het districtscentrum is de gelijknamige stad Khan Abad.

Het is de derde zware aanslag in Kunduz in twee weken tijd.

Twee weken geleden kostte een zelfmoordaanslag op de politie in Kunduz-Stad aan vier agenten het leven. Bij een zelfmoordaanval afgelopen zondag op een Duits konvooi aan de rand van Kunduz-Stad kwamen drie burgers om.

In de noordelijke provincie Jowzjan kwamen vrijdag nog twee hoge districtsfunctionarissen en drie politiemannen om het leven toen hun voertuig werd geraakt door een bermbom.

Waarnemers noemen de veiligheidssituatie in het noorden van Afghanistan “onheilspellend”.

Zie ook:
Drie burgers gedood, elf gewond bij zelfmoordaanslag in Kunduz-Stad op Duits konvooi
Politieagenten gedood bij zelfmoordaanslag in Kunduz-Stad
Onheilspellende tekenen voor Noord-Afghanistan

woensdag 22 juni 2011

“Pakistan achter oplaaien geweld in Kunduz”

De afgelopen twee jaar is de veiligheidssituatie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz dramatisch verslechterd. Bijna twee jaar geleden zei de toenmalige gouverneur van de provincie, Mohammad Omar, dat Pakistan achter de toenemende onveiligheid zit.

Gouverneur Omar, die in oktober 2010 bij een zelfmoordaanslag om het leven kwam, zei in oktober 2009 in het blad Asia Times Online dat Pakistan schuldig is aan de toename van geweld in zijn provincie.

Tot voor kort, dus voor oktober 2009, verliep de meeste bevoorrading voor de internationale troepenmacht in Afghanistan via buurland Pakistan. Dit leverde Islamabad een aanzienlijk bedrag op aan belastingen.

Maar met de toenemende onveiligheid langs de Pakistaanse bevoorradingsroutes zochten verschillende NAVO-landen mogelijkheden om hun brandstof en andere voorraden binnen te brengen via Tadzjikistan.

Dit kan onder meer via de haven van Sher Khan, in het noorden van de provincie Kunduz, aan de grensrivier de Panj tussen Afghanistan en Tadzjikistan.

“De logistieke bevoorradingsroute voor de NAVO via de haven van Sher Khan naar Afghanistan brengt economisch voordeel voor de regio en het land,” zo zei de gouverneur. “Dit is onacceptabel voor Pakistan, omdat het de privileges niet wil verliezen die het ontving van de NAVO.”

Muhammad Omar zei verder: “Daarom probeert het land de situatie in deze regio te destabiliseren, zodat de NAVO gedwongen wordt Pakistan om hulp te vragen op het terrein van bevoorradingsroutes.”

The Asia Times Online meldde indertijd dat Pakistaanse functionarissen in Kabul niet antwoordden op een verzoek om een reactie.

Een woordvoerder van het Duitse Provinciaal Reconstructie Team in Kunduz, luitenant-kolonel Carsten Spiering, wilde wel reageren.

Hij ontkende niet dat de veranderde bevoorradingsroutes bij kunnen dragen aan een deel van de onrust in de provincie.

Hij zei: “Er zijn verschillende redenen achter de verslechtering van de veiligheidssituatie in Kunduz. Een daarvan is de overstap van de NAVO en de Coalitie (die door de VS wordt geleid) om bevoorradingskonvooien via de haven van Sher Khan te laten lopen.”

Gouverneur Omar zei indertijd verder dat de Taliban hun kans grepen in zijn provincie vanwege het tekort aan politie in Kunduz.

Op 8 oktober 2010 werd gouverneur Omar vermoord bij een zelfmoordaanslag toen hij een moskee in Taloqan bezocht, de hoofdstad van de oostelijke buurprovincie Takhar van Kunduz.

(Kaart: VN)
De stad Shir Khan Bandar ligt ten noorden van Kunduz aan de rivier de Panj. De Panj is samen met de rivier de Vakhsh een zijrivier van de grootste rivier van Centraal-Azië, de Amu Darja. Waar beide rivieren in het noorden van het district Qala-i-Zal, provincie Kunduz, samenvloeien vormen ze de Amu Darja die uiteindelijk uitmondt in het Aralmeer.

NAVO-militairen doden burger bij aanval in Kunduz

Buitenlandse troepen hebben een burger gedood en drie anderen gearresteerd bij een nachtelijke operatie in het district Imam Sahib in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz.

De raid werd maandagnacht uitgevoerd op een huis in het gebied Yakathoth, zo vertelde districtsgouverneur Mohammad Ayub Haqyar aan het nieuwsagentschap Pajhwok.

Hij zei dat de operatie werd uitgevoerd door Amerikaanse special forces, en dat die niet vooraf de plaatselijke autoriteiten hadden geïnformeerd over het offensief.

Volgens Haqyar is er geen bewijs dat het dodelijke slachtoffer enige banden had met de Taliban.

Volgens Pajhwok heeft het mediakantoor van de ISAF in Kabul gemeld dat er geen operatie in het district Imam Sahib werd uitgevoerd.

In een verklaring meldde het Amerikaanse leger wel dat maandagnacht een operatie werd uitgevoerd tegen een Taliban-leider in het district Dasht-i-Archi. Daarbij zouden een aantal opstandelingen zijn gedood.

Het Amerikaanse leger verklaarde op 21 juni:

-- A combined Afghan and coalition force detained several suspects during an overnight security operation at a Taliban leader’s suspected compound in the Archi district of Kunduz province. The target is a leader with the Kunduz attack network and is responsible for planning and conducting suicide attacks against Afghan government officials within the district.

-- The ISAF confirmed the capture of a Taliban leader during a June 14, 2011, security operation in the Archi district of Kunduz province. The leader was the Taliban-appointed governing official for the district.

De districten Imam Sahib en Dasht-i-Archi liggen in het noordoosten van de provincie Kunduz, en grenzen aan elkaar.

Buitenlandse troepen gesteund door Afghaanse veiligheidsdiensten voeren in het noorden van Afghanistan veelvuldig aanvallen uit om te proberen opstandelingen en hun netwerken uit te schakelen.

maandag 20 juni 2011

Aanwijzingen voor doelgerichte aanslag op Duitse leger in Kunduz, strategie Taliban verandert

De zelfmoordaanslag van zondag in de stad Kunduz geeft aanwijzingen dat het een doelgerichte aanval was op het Duitse leger. In het konvooi zat de Duitse ISAF-commandant van Kunduz.

Dat bericht de krant Die Welt. De Duitse kolonel Norbert Sabrautzki was op weg naar het gouverneursgebouw voor overleg met de gouverneur over de veiligheidssituatie in Kunduz.

De dag, de tijd en de plaats van de ontmoeting waren pas laat vastgesteld. Duitse speurhonden en springstofspecialisten hadden het gebouw in de provinciehoofdstad zaterdag intensief onderzocht.

Volgens Die Welt veranderen de Taliban hun strategie omdat ze het militair op de grond verliezen.

De opstandelingen leggen zich nu toe op aanvallen met geïmproviseerde bommen, en het doelwit zijn voornamelijk vertegenwoordigers van de Afghaanse regering, maar ook van de buitenlandse troepenmacht.

De verantwoordelijken in Kunduz zeggen echter dat het “speculaties” zijn. Het kan ook om een aanvaller gaan die een “gelegenheidsdoelwit” zocht.

Over de aanslag van 28 mei in Taloqan, de hoofdstad van de buurprovincie Takhar, waarbij de Duitse generaal Markus Kneip gewond raakte, kan nog gezegd worden dat het doelwit generaal Daud was, waar de Amerikanen hun hoop op gevestigd hadden om stabiliteit te creëren.

Maar volgens Die Welt spreken de feiten deze keer van een gerichte aanval op de Bundeswehr.

De commandant zat wel in een ander voertuig in de colonne en de aangevallen pantserwagen wist de inzittenden te beschermen.

De knal van de explosie was tot in Kamp Kunduz, 2,5 kilometer verder, te horen en de schokgolf was er te voelen.

Kolonel Sabrautzki zei tegen de krant dat de troepen echter niet van plan zijn om zich in het kamp te verschansen, ondanks de verwachting dat het aantal aanslagen met explosieven toe zal nemen.

De Duitsers houden vast aan hun concept van nauwe samenwerking met de Afghaanse veiligheidsstrijdkrachten. Maandag patrouilleerden de Duitsers ook al weer.

Bij de zelfmoordaanval kwamen zondag drie burgers die in de buurt waren om het leven. Elf burgers raakten gewond, twee Duitse soldaten liepen lichte verwondingen op.

Het was de tweede zelfmoordaanslag in tien dagen op veiligheidsdiensten in Kunduz. Op 10 juni kwamen bij een zelfmoordaanval op de politie van Kunduz vier agenten om het leven.

Zie ook:
Vier politieagenten gedood bij zelfmoordaanslag in Kunduz
Duitse overheid niet eerlijk over kracht Taliban in Noord-Afghanistan
Duitse regering zegt dat er vooruitgang is, maar “het loopt fout in Afghanistan”
Onheilspellende tekenen voor Noord-Afghanistan
Commandant Smits: “Kunduz veiliger dan Uruzgan”
“Kunduz onveiliger dan bij hoorzitting en debat voorgesteld”

zondag 19 juni 2011

Drie burgers gedood, elf gewond bij zelfmoordaanslag in Kunduz-Stad op Duits konvooi

Bij een zelfmoordaanslag in Kunduz-Stad zijn zondag drie burgers om het leven gekomen en elf gewond geraakt. Twee Duitse soldaten raakten licht gewond

De aanval vond plaats om half tien in de ochtend plaatselijke tijd toen een zelfmoordaanvaller zijn explosieven af liet gaan op het moment dat een konvooi van buitenlandse troepen passeerde, aldus de Afghaanse politie.

Het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft inmiddels gemeld dat bij de aanslag minstens drie burgers zijn gedood en elf gewond zijn geraakt. De aanval zou zijn uitgevoerd door een zelfmoordaanvaller met een bomauto.

Het Duitse ministerie van Defensie heeft verklaard dat twee Duitse militairen licht gewond raakten. Twee Duitse voertuigen van het type Dingo 2 raakten beschadigd.

In het konvooi, dat bestond uit zes voertuigen, reisde ook kolonel Norbert Sabrautzki mee, de commandant van de Duitse troepen in Kunduz. Het voertuig waar hij in zat werd niet geraakt.

De aanval trof het Duits militair konvooi op een hoofdweg aan de rand van Kunduz-Stad, op drie kilometer van het Provinciaal Reconstructie Team (PRT). Duitsland leidt het PRT in de provincie Kunduz.

Een verslaggever van de Associated Press ter plaatse zag minstens een pantserwagen die over de kop was geslagen en iets wat op een personenwagen leek die werd gemangeld tijdens de explosie.

Muhbobullah Sayedi, de woordvoerder van de provincie, zei dat de twee burgers die omkwamen voetgangers waren die werden getroffen door de ontploffing. Hij zei dat het erop lijkt dat de bom afkomstig was van een zelfmoordaanvaller.

De Associated Press meldt dat dit een “breaking news” update is en er snel meer informatie kan volgen.

Het zou volgens het persbureau aanvankelijk niet zeker zijn dat het een zelfmoordaanslag was. De bom kan ook verstopt zijn geweest.

Lal Mohammad Ahmadzai, hoofd van het mediakantoor van de 303 Pamir Zone in het noorden van Afghanistan vertelde aan ToloNieuws dat drie burgers waren omgekomen.

Hij zei dat er geen slachtoffers vielen onder buitenlandse troepen.

De Taliban hebben de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist.

Op 10 juni kwamen vier politieagenten om het leven bij een zelfmoordaanslag bij een moskee in de stad Kunduz.

Kunduz-Stad is de locatie waar Nederlandse politietrainers binnenkort beginnen aan de praktijkbegeleiding van Afghaanse politieagenten.Zie ook:
Duitse overheid niet eerlijk over kracht Taliban in Noord-Afghanistan
Duitse regering zegt dat er vooruitgang is, maar “het loopt fout in Afghanistan”
Onheilspellende tekenen voor Noord-Afghanistan
Commandant Smits: “Kunduz veiliger dan Uruzgan”
“Kunduz onveiliger dan bij hoorzitting en debat voorgesteld”

vrijdag 17 juni 2011

Duitse overheid niet eerlijk over kracht Taliban in Noord-Afghanistan

De slagkracht van de Taliban in het noorden van Afghanistan wordt door het Duitse leger hoger ingeschat dan naar buiten toe wordt gemeld.

Dat heeft het blad Bild donderdag gemeld in het artikel "Die brutale Wahrheit über den Kampf in Afghanistan". Bild baseert zich op interne documenten van het leger, zo meldt het Reformatorisch Dagblad.

De krant citeert woorden van de Duitse minister van Defensie Thomas de Maizière.

Hij zei begin juni na een zware aanslag op een Duits pantservoertuig in de provincie Baghlan, waarbij een Duitse soldaat om het leven kwam, dat de Taliban in het noorden “zo veel terrein hebben verloren dat ze moeten teruggrijpen op de slinkse middelen van terreur en aanslagen met springstof”.

Dit zijn uitlatingen die ministers van Defensie kunnen doen na een aanslag waarbij slachtoffers vallen. De Taliban voeren al jaren aanslagen uit met bommen, springstof. Nederland heeft daar in Uruzgan al veel mee te maken gehad.

De voormalige Nederlandse Commandant der Strijdkrachten Dick Berlijn kon woorden spreken als: “De Taliban staan met de rug tegen de muur en vechten met de moed der wanhoop,” terwijl deskundigen zeiden dat de Taliban alleen maar steeds sterker werden.

Bild meldde eerder deze maand al dat de Duitse regering zegt dat er vooruitgang is, maar “het loopt fout in Afghanistan”.

Strategie
De krant meldt dat analisten van het Duitse leger volgens Bild echter spreken van een “bewuste verandering van strategie”. Volgens hen zijn de Taliban op geen enkele wijze uitgeroeid en nog net zo aanwezig als voorheen.

In de documenten van de Bundeswehr staat ook dat een toename van aanslagen op Duitse soldaten “als waarschijnlijk wordt beoordeeld”.

Een dergelijke waarschuwing is niet nieuw, dit werd enkele jaren geleden ook al verwacht.

De grootste dreiging komt volgens het rapport van bermbommen.

Het Duitse leger vermoedt verder dat “hogere kringen” binnen de Afghaanse inlichtingendienst NDS begin juni hebben geweten dat er een aanslag op til was, maar dat die informatie niet bekend werd gemaakt.

De aanslag met een bermbom op 2 juni op een pantserwagen van het type Marder kostte een militair het leven.

Vijf soldaten raakten gewond, waarvan twee ernstig. De zware bom sloeg een krater van 7 bij 11 meter en 4 meter diep. Duitse media meldden dat het om een bom van 300 kilo ging. Bild zegt ruim 200 kilo.

De aanslag werd gepleegd op een patrouille in de provincie Baghlan, op 36 kilometer ten zuiden van Kunduz.

De Afghaanse politie zou wel hebben gewaarschuwd voor deze aanslag, maar gaf een locatie een kilometer verder op.

Ook voor de bomaanslag van 28 mei in het gouverneurspaleis in Taloqan, waarbij zes doden vielen waaronder twee Duitse soldaten, werd duidelijk gewaarschuwd.

Volgens informatie van Bild werd de Duitse generaal Markus Kneip van te voren geïnformeerd dat er “in de komende 24 tot 48 uur een aanslag op hoge functionarissen in Taloqan gepland was". Kneip negeerde de waarschuwing.

Onafhankelijke deskundigen in Kabul zeiden eerder dit jaar al dat Kunduz onveiliger is dan tijdens de hoorzitting en in het Kamerdebat is voorgesteld. Tijdens de hoorzitting in Den Haag kwamen ook Duitse militairen uitleg geven.

Zie ook:
Duitse regering zegt dat er vooruitgang is, maar “het loopt fout in Afghanistan”
Onheilspellende tekenen voor Noord-Afghanistan
Commandant Smits: “Kunduz veiliger dan Uruzgan”
“Kunduz onveiliger dan bij hoorzitting en debat voorgesteld”


Aantekening
Twee jaar geleden meldde het Duitse blad Der Spiegel dat Duitse soldaten zes jaar daarvoor naar Kunduz kwamen om wederopbouwwerk te verrichten, maar ze in een bittere strijd verwikkeld raakten met de Taliban.

Het blad meldde verder dat de Taliban steeds meer steun kregen van de plaatselijke bevolking en noemde Kunduz een "nachtmerrie voor het Duitse leger".

(19-08-2009) Six years ago, German soldiers came to Afghanistan's Kunduz province to carry out reconstruction work. Now they are engaged in a bitter struggle with the resurgent Taliban. Many local people no longer believe the Europeans can help them.

Today the region has turned into a battleground, and the Germans, who never wanted to get involved in combat, are in the thick of it. The Taliban have returned, and they are gaining more and more support among the local population.

Der Spiegel: How the Taliban Are Taking Control of Kunduz, The Bundeswehr's Afghan Nightmare (19-08-2009)

woensdag 15 juni 2011

Commandant Smits: “Kunduz veiliger dan Uruzgan”

De Noordoost-Afghaanse provincie Kunduz waar Nederlandse politietrainers Afghaanse agenten gaan begeleiden en opleiden is veiliger dan Uruzgan in het zuiden van het land.

Dat heeft kolonel Ron Smits, de bevelhebber van de politietrainingsmissie, voor het vertrek van de politietrainers, gezegd. Volgens hem worden in heel Afghanistan aanslagen gepleegd, maar in Kunduz minder dan in het zuiden of in Uruzgan.

In de gewelddadige provincie Kunduz zijn dit jaar al verschillende zelfmoordaanvallen uitgevoerd. De Nederlanders willen daarom onder meer de beveiliging en de politie gaan verbeteren.

Afghaanse veiligheidsdiensten en Duitse soldaten die er zijn gestationeerd worden keer op keer aangevallen in hinderlagen en met bermbommen en zelfmoordaanvallers vormen een constante dreiging.

Kolonel Smits zei dat de Nederlanders “al het mogelijke doen om onze eigen veiligheid te waarborgen. Maar we onthouden ons van specifieke acties die niets met politiewerk te maken hebben”. Wanneer de Nederlanders aangevallen worden, dan zullen ze wel terugschieten.

In noodgevallen kan assistentie worden gevraagd aan Duitse militairen, die het leidende land voor de NAVO-ISAF-veiligheidsmacht in Kunduz zijn. In Mazar-e-Sharif zijn vier Nederlandse F16-'s gestationeerd die luchtsteun kunnen leveren.

Nederland leidde van augustus 2006 tot augustus 2010 voor de NAVO de Zuid-Afghaanse provincie Uruzgan. Deze missie heeft aan 25 Nederlandse soldaten het leven gekost. Ruim 140 militairen raakten gewond.

Nieuwe Taliban-strategie
De BBC besteedde vorig week aandacht aan de veiligheidssituatie in het noorden van Afghanistan, en noemde de omstandigheden “onheilspellend”.

Waarnemers hebben er de afgelopen tijd ook op gewezen dat de Taliban een nieuwe strategie aan hun aanvalspatroon toe hebben gevoegd, de “inside job”. Infiltranten vallen daarbij van binnen uit een doelwit aan.

Het komt ook steeds vaker voor dat infiltranten binnen het Afghaanse leger of de politie opeens hun buitenlandse collega’s aanvallen. Hierbij zijn de afgelopen twee jaar ongeveer 40 NAVO-militairen omgekomen.

De Taliban voeren daarnaast steeds vaker aanvallen uit met een kleine groep zwaarbewapende zelfmoordaanvallers, in plaats van met een aanvaller die een doelwit probeert te treffen.

De opstandelingen hebben het daarbij steeds vaker gemunt op doelwitten met een “hoog profiel”, zoals politiecommandanten, gouverneurs en overheidinstellingen. Maar de aanvallen met hinderlagen en bermbommen gaan ook nog steeds door.

Dreigingsanalyse
De Nederlandse regering antwoordde eerder dit jaar op Kamervragen over de veiligheidssituatie in Kunduz dat er een dagelijkse “dreigingsanalyse” wordt gemaakt. Als er sprake is van een gerichte dreiging kan de training enige tijd worden stilgelegd.

Leden van de politietrainingsgroep (PTG) hielden dinsdag in het oefendorp Marnewaard van Defensie in de provincie Groningen een laatste oefening. Tussen half juni en de eerste week van juli vertrekken de politietrainers naar Kunduz.

Ze gaan daar het justitiële apparaat proberen te versterken en politieagenten begeleiden. Eerst beginnen ze met het geven van een begeleiding van 10 weken aan mensen die al agent zijn en geven die vervolgens een praktijktraining van minstens vijf maanden. Ze beginnen in Kunduz-Stad.

Vanaf volgend jaar, als het Duitse trainingscentrum klaar is, gaan ze ook basiscursussen geven van 8 weken aan nieuwe rekruten.

Reportage van NOS-verslaggever Kees Dam bij het oefenterrein Marnewaard in GroningenZie ook:
Eerste militairen politietrainingsgroep naar Kunduz, laatste training in Marnewaard
Onheilspellende tekenen voor Noord-Afghanistan

maandag 13 juni 2011

Lokale politie Kunduz perst mensen geld af en mishandelt ze

Sommige politierekruten in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz heffen eigenhandig “islamitische belasting” van de bewoners. Wie niet wil betalen loopt kans om met geweld te worden geconfronteerd.

De daders zijn voormalige Taliban die zich aan hebben gesloten bij de lokale politie. Omdat de regering ze pas betaalt als ze agent zijn, eisen ze nu 10 procent van het inkomen van inwoners van Kunduz op.

Dat heeft The New York Times zondag gemeld. De hoofdmeester en assistent-hoofdmeester van de meisjesschool in Kunduz-Stad, die niet wilden betalen, zijn vorige week door twee arbakai-commandanten met 30 gewapende mannen met geweerkolven voor het oog van hun leerlingen in elkaar geslagen totdat ze bewusteloos waren.

Het programma om opstandelingen te bekeren tot de zogenoemde “zelfverdedigingsstrijdkrachten” van dorpen wordt door de Verenigde Staten betaald. De lokale agenten worden "arbakai" genoemd.

Het is een favoriet initiatief van David Petraeus, de NAVO-commandant in Afghanistan. Hij beschouwt het als een sleutelonderdeel van zijn strijd tegen de opstand, aldus de krant.

Afghaanse politiefunctionarissen zien het als een goedkope manier om hun strijdkrachten te versterken, vooral in afgelegen gebieden.

De Afghaanse Lokale Politie wordt getraind door Amerikaanse Special Forces in samenwerking met de Afghaanse autoriteiten. Ze werken op dorpsniveau. Als ze agent zijn verdienen ze de helft van een politieman van de nationale politie.

Een oplossing voor het probleem zou kunnen zijn om de rekruten te betalen, maar dat staan de Amerikaanse regels niet toe omdat ze eerst gescreend moeten worden door de Special Forces, plaatselijke ouderen en Afghaanse functionarissen.

Kolonel Abdul Rahman Aqtash, de plaatsvervangend politiechef van Kunduz, zegt: “Mensen klagen dat arbakai hun geld en hun mobieltjes afnemen en ze soms in elkaar geslagen worden.”

Hij zegt: “We hebben Kunduz gezuiverd van de gewapende oppositie, maar als de situatie op deze manier verder gaat zullen mensen afstand nemen van de overheid en dat zal de weg effenen voor gewapende oppositie.”

("Gezuiverd van de gewapende oppositie," zegt dan een politieman terwijl zijn korps afgelopen vrijdag nog is getroffen door een zelfmoordaanslag waarbij 4 agenten omkwamen en 14 gewond raakten).

Zie ook:
Wanhopig gebrek aan materieel bij Afghaanse Lokale Politie Kunduz

zaterdag 11 juni 2011

Onheilspellende tekenen voor Noord-Afghanistan

De BBC besteedde deze week aandacht aan de verslechterende veiligheidssituatie in het noorden van Afghanistan.

Het noorden was eens het meest vreedzame deel van Afghanistan. Maar terwijl de NAVO zich opmaakt om de controle over delen van het land in juli aan Afghaanse strijdkrachten over te dragen, zorgen rellen, zelfmoordaanslagen en de moord op hoge functionarissen voor een onheilspellende afname van de veiligheid.

Bij de BBC: Ominous signs for Afghanistan's north

“De Taliban verspreidt zich als een bosbrand,” zegt een boze bewoner van Kunduz. “Probeer de weg uit de noordoostelijk provincie Baghlan naar Takhar via Kunduz maar eens. U bent van een Taliban-hinderlaag gegarandeerd."

De BBC brengt in het verslag de veiligheid in heel het noorden onder de aandacht. Daarnaast is Kunduz, samen met de provincie Faryab, de gevaarlijkste provincie in het noorden van het land.

De Associated Press somde na de zelfmoordaanslag van vrijdag op de politie van Kunduz, waarbij vier agenten omkwamen, de opstandelingengroeperingen op die in het noorden actief zijn, en gaf daarbij een overzicht van de zwaarste geweldsincidenten in Kunduz.

In het noorden hebben verschillende groeperingen schuilplaatsen, zoals de Taliban, Al-Qaida en strijders van andere militante facties, waaronder het Haqqani-netwerk, de Hizb-i-Islami van krijgsheer Gulbuddin Hekmatyar en de Islamic Movement of Uzbekistan (IMU).

De NAVO heeft vorig jaar troepenversterkingen naar het noorden gestuurd voor een offensief, maar dat wordt beantwoord met aanslagen.

De afgelopen maanden is er een toename van zelfmoordaanslagen en afrekeningen in de provincie Kunduz.

In maart vielen ruim 35 doden bij een zelfmoordaanslag op een rekruteringscentrum van de overheid in Kunduz-Stad, terwijl een zelfmoordaanvaller in februari 30 mensen doodde bij een administratiekantoor in het district Imam Sahib.

In oktober kwamen Mohammad Omar, de gouverneur van Kunduz, en 19 anderen om bij een zelfmoordaanslag in de buurprovincie Takhar. Omar had enkele dagen voordat hij werd gedood gewaarschuwd voor een escalatie van de dreiging van de Taliban en buitenlandse strijders in het noorden.

Op 10 maart vond Abdul Rahman Saidkhaili, de politiecommandant van Kunduz, de dood toen een zelfmoordaanvaller zijn explosieven tot ontploffing bracht in Kunduz-Stad.

Aan het rijtje kan nog de zelfmoordaanslag worden toegevoegd van 10 februari waarbij Abdul Wahid Omarkhel, de gouverneur van het district Chahar Dara, werd gedood.

Vrijdag kwamen vier politieagenten om bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Kunduz-Stad, waar een herdenkingsbijeenkomst werd gehouden voor generaal Daud Daud, de commandant van heel de politieregio Noord-Afghanistan, die vorige maand werd gedood bij een aanslag in de provincie Takhar.

Bij deze aanval vonden ook de politiecommandant van Takhar en twee Duitse militairen de dood. De Duitse NAVO-commandant voor de Regio Noord-Afghanistan en de gouverneur van Takhar raakten gewond.

Naast de zelfmoordaanslagen en afrekeningen worden Afghaanse agenten en buitenlandse militairen in Kunduz regelmatig aangevallen in hinderlagen en met bermbommen.

De Nederlandse regering antwoordde eerder dit jaar op Kamervragen over de veiligheidssituatie in Kunduz dat ze "een dagelijkse risicoanalyse" maakt aan de hand waarvan wordt bepaald of politietrainers buiten de poort aan de slag gaan.

Zie ook:
4 politieagenten gedood bij zelfmoordaanslag in Kunduz
6 doden bij aanslag op veiligheidsoverleg in Takhar
7 buitenlandse medewerkers VN gedood bij rellen in Mazar-i-Sharif

(Kaart: Ministerie Defensie Duitsland; mei 2011)
Duitsland leidt het Regionaal Commando Noord en de Provinciale Reconstructie Teams (PRT's) in Badakhshan en Kunduz. Hongarije leidt het PRT in Baghlan, Zweden dat van Balkh, Turkije dat van Jowzjan en Noorwegen leidt de provincie Faryab.

Politieagenten gedood bij zelfmoordaanslag in Kunduz

Bij een zelfmoordaanval in de Noord-Afghaanse stad Kunduz zijn vrijdag vier politiemannen omgekomen. De aanslag vond plaats bij een moskee in de stad. Er vielen zeker 14 gewonden.

De dader bracht zijn bom tot ontploffing bij de Rustaqabad-moskee waar mensen bijeen waren gekomen om politiecommandant Muhammad Daud Daud te herdenken.

Politiewoordvoerder Syed Sarwar Hussaini vertelde aan Pajhwok Nieuws dat de gewonden in stabiele toestand verkeren.

De directeur van de publieke gezondheidszorg, Dr. Zafar Noori, zei dat er vier doden en 18 gewonden waren gevallen. Onder de gewonden zijn veertien agenten en vier burgers.

De woordvoerder van de provincie, Mahboobullah Saeedi, zei dat de aanvaller het gemunt had op de provinciale politiechef. Deze bleef ongedeerd, zo meldt de BBC.

De dader droeg traditionele Afghaanse kleding.

Samiullah Qatra, de politiecommandant van de provincie Kunduz, vertelde dat veiligheidsdiensten de aanvaller onderschepten voordat hij de moskee binnen kon komen.

Er ontstond een handgemeen en de explosieven van de zelfmoordaanvaller kwamen tot ontploffing.

De ceremonie werd gehouden ter ere van generaal Daud Daud die op 28 mei bij een bomaanslag in Taloqan, de hoofdstad van de buurprovincie Takhar, om het leven kwam. Daud was de commandant van heel de Afghaanse Politieregio Noord.

De Taliban hebben gezegd niet verantwoordelijk te zijn voor de aanslag, en dat die werd uitgevoerd door andere vijanden.

Nederlandse politietrainers beginnen met het begeleiden van Afghaanse agenten in het district Kunduz in Kunduz-Stad.

donderdag 9 juni 2011

Een jaar in de oorlog: strijd in een mijnenveld in Kunduz

The New Tork Times heeft opnamen gepubliceerd van Amerikaanse militairen die in Kunduz strijd leveren in een mijnenveld. De reportage maakt deel uit van de serie "A year at war" van James Dao.

De beelden zijn gemaakt door een militair die een camera op zijn helm heeft gemonteerd. Zijn eenheid moet een heuvel in Kunduz veiligstellen vanwaar de Taliban met mortieren kunnen vuren.

Waarschuwing: De video bevat oorlogsbeelden
http://www.nytimes.com/interactive/world/battalion.html#/NYT/Features/38


Uit het verslag bij de video:
"Last fall, soldiers from Alpha Company, First Battalion, 87th Infantry, began a multiday mission to secure a small hill in the northernmost district of Kunduz Province. The strategically located hill, known as Qurghan Tapa, was considered an ideal location to fire mortars or rockets into the nearby town of Imam Sahib. Alpha Company’s goal was to prevent that from happening during the September parliamentary elections."

Verslaggever James Dao verbleef vier maanden in Kunduz. Hij ging mee op patrouilles van een Amerikaans bataljon, ontmoette Abdul Rahman Saidkhaili, de politiechef van de provincie die in maart omkwam bij een zelfmoordaanslag en schrijft hoe begin dit jaar nog volop strijd werd geleverd in de provincie.

James Dao: “The Endgame in Afghanistan: A year at war”. (The New York Times).

Eind januari maakten NOS-verslaggever Kees Dam en cameraman Eric Feijten een reportage in Kunduz. Daarin gaven ze een beeld van de gevaren en de risico’s in het gebied. De bevindingen komen overeen met het verslag van James Dao.

woensdag 8 juni 2011

Duitse patrouille met stenen bekogeld in Chahar Dara

Een Duitse marscolonne is woensdag in het district Chahar Darah in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz bekogeld met stenen. Een soldaat raakte daarbij gewond aan zijn hoofd. Bij een verkeersongeluk bij Mazar-e-Sharif raakten vijf Duitse militairen gewond.

Dat heeft het Duitse ministerie van Defensie gemeld. De militairen marcheerden toen het incident plaatsvond terug naar het districtshoofdkwartier in Chahar Dara.

Een discussie die vervolgens werd gevoerd bleef vruchteloos.

De soldaat is onder behandeling gesteld van een arts en heeft zelf zijn verwanten geïnformeerd.

Bij een verkeersongeluk bij de plaats Mazar-e-Sharif tussen een Duitse pantserwagen van het type Fuchs en een Afghaanse personenauto raakten woensdag vijf Duitse soldaten licht gewond en een inzittende van de auto middelzwaar gewond.

De gewonden zijn behandeld in het veldhospitaal van Camp Marmal, de grootste Duitse basis in Afghanistan.

Duitsland leidt vanuit Camp Marmal het Regionaal Commando Noord van de NAVO-ISAF-veiligheidsmacht en voert eveneens het bevel over de Provinciale Reconstructie Teams in Badakhshan en Kunduz.

maandag 6 juni 2011

Vijf Afghaanse agenten gearresteerd op verdenking van medeplichtigheid aanslag Taloqan

Vijf Afghaanse politiemannen zijn in verband met de aanslag in Taloqan in hechtenis genomen. Ze worden ervan verdacht de aanvaller geholpen te hebben. Bij de aanval vielen zes doden.

Dat hebben Duitse media, waaronder de Rundschau, gemeld. Bij de aanval op een veiligheidsshura in de hoofdstad van de provincie Takhar, waarbij de hoogste veiligheidsbeambten van het Regionaal Commando Noord aanwezig waren, vielen zes doden en twaalf gewonden.

Onder de doden waren de Afghaanse politiecommandant van de Regio Noord-Afghanistan, de politiechef van de provincie Takhar en twee Duitse militairen. De NAVO-ISAF-bevelhebber van de regio, generaal Markus Kneip, was een van de zes Duitse gewonden.

Een zwaargewonde Duitse soldate (56) bevindt zich nog steeds in kritieke toestand, maar niet meer in acuut levensgevaar.

Ze is opgenomen in het militaire ziekenhuis in Koblenz, wordt kunstmatig in coma gehouden en moet beademd worden. Volgens het Duitse leger is het de eerste Duitse soldate die bij een inzet in het buitenland zwaar gewond is geraakt.

“Slapers”
De Afghaanse geheime dienst NDS heeft gezegd dat er bij de Afghaanse veiligheidsdiensten 130 tot 150 “slapers” zijn. Deze kunnen door de Taliban-leiding voor aanvallen tegen de buitenlandse troepen ingezet worden.

Daarnaast heeft tot 7 procent van de Afghaanse soldaten en politieagenten Taliban-sympathieën.

De afgelopen twee jaar zijn ongeveer veertig buitenlandse militairen in Afghanistan gedood door Afghaanse soldaten of agenten.

Verslaggevers melden dan dat er een conflict tussen de betrokken militairen aan vooraf is gegaan, of dat er sprake is van een infiltrant van de opstandelingen.

Aanvankelijk werd gemeld dat er sprake was van een zelfmoordaanval in Taloqan door iemand in een Afghaans politieuniform.

Enkele dagen later meldde de Afghaanse inlichtingendienst dat uit onderzoek bleek dat gebruik werd gemaakt van een op afstand bedienbare bom.

Zie ook:
7 doden bij zelfmoordaanslag op veiligheidsoverleg in Takhar

donderdag 2 juni 2011

Opnieuw Duitse ISAF-soldaat gedood in Noord-Afghanistan

Bij een bermbomaanslag op een Duitse tank is donderdag in het noorden van Afghanistan een ISAF-militair uit Duitsland om het leven gekomen. Vijf collega's van het slachtoffer raakten gewond.

Dat maakte het Duitse ministerie van Defensie bekend. De aanslag werd gepleegd op een patrouille in de provincie Baghlan, op 36 kilometer ten zuiden van Kunduz.

Twee militairen raakten zwaar- en drie raakten lichtgewond. De slachtoffers zijn met helikopters overgebracht naar de reddingscentrums op Kamp Kunduz en in Mazar-e-Sharif.

De gesneuvelde soldaat is een 23-jarige "Oberstabsgefreiten" van de Panzerbrigade 21 „Lipperland“ uit Augustdorf in Nordrhein-Westfalen. De gewonden behoren tot dezelfde eenheid.

Een Oberstabsgefreiten is een rang die boven die staat van soldaat.

Bij de aanslag werd een infanteriegevechtsvoertuig van het type Marder getroffen.

De Frankfurter Allgemeine schrijft dat de Marder zeven inzittenden telde en bij de explosie beschadigd raakte en in brand vloog.

Vanwege de aanwezige munitie in het voertuig was het moeilijk en zeer riskant de gewonden te bergen. Ze werden vervolgens met Amerikaanse helikopters naar de hospitaals in Camp Marmal bij Mazar-e-Sharif en Kunduz gevlogen.

Het Afghaanse persagentschap Pajhwok meldt dat de aanslag plaatsvond in het gebied Anarkhel in het district Baghlan-i-Markazi. Buitenlandse troepen sloten vervolgens de omgeving af.

Opleidingsteam
De soldaten die werden aangevallen horen tot een van de twee infanteriebataljons die samen met Afghaanse veiligheidsdiensten in het noorden van Afghanistan opereren.

Het zijn zogenoemde opleidingsteams en hebben als standplaats Mazar-e-Sharif. Ze worden momenteel samen met het Afghaanse leger en de Afghaanse politie ingezet in de provincie Baghlan om te verhinderen dat de sinds kort verdreven opstandelingen weer de overhand krijgen in de zogenoemde “Kandahari-Gordel”.

De Duitse troepen waren samen met Afghaanse soldaten en agenten in het kader van Operatie “Bahar” op patrouille gegaan. De compagnie had als opdracht om langs een hoofdweg naar springladingen te zoeken.

De Taliban hebben de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist.

Terugslag
De aanval betekent ook een terugslag voor de ISAF-troepen in Afghanistan. Het gebied gold als “gezekerd”.

In het voorjaar hadden Duitse, Amerikaanse en Afghaanse troepen bij de Operatie “Nowruz” de regio ingenomen en de opstandelingen verdreven.

Baghlan is de zuidelijke buurprovincie van Kunduz.

Duitse troepen worden in Afghanistan veelvuldig aangevallen.

Het is de vierde soldaat uit Duitsland die in negen dagen tijd in het noorden van Afghanistan sneuvelt.

Een bermbomaanval kostte vorige week woensdag het leven van een soldaat in Kunduz. Nog een militair en een Afghaanse tolk raakten gewond.

Bij een aanslag in Takhar, de oostelijke buurprovincie van Kunduz, kwamen zaterdag twee Duiters om en raakten er vijf gewond.

Duitsland heeft ongeveer 5.000 troepen gestationeerd in Afghanistan en leidt het Regionaal Commando Noord van de ISAF-veiligheidsmacht en de Provinciale Reconstructie Teams in Kunduz en Badakhshan.

De Duitse missie in Afghanistan heeft aan 52 militairen het leven gekost.

Twee Afghaanse agenten omgekomen door bermbom in Kunduz

Twee Afghaane politiemannen zijn woensdag bij een bermbomaanslag gedood in het district Char Darah in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz Ook twee agenten raakten gewond.

Dat heeft Ghulam Mohaiuddin, de politiechef van het district, gemeld. Hij schrijft de aanval toe aan de Taliban.

Kunduz is de gevaarlijkste provincie in het noorden van Afghanistan. In juli beginnen Nederlandse militairen daar agenten te begeleiden. Ze beginnen daarbij in Kunduz-Stad.

woensdag 1 juni 2011

“13 politieagenten gedood bij aanval Taliban bij Kunduz-Stad”

De Taliban hebben zondag verklaard dat ze bij een aanval bij Kunduz-Stad 13 agenten, waaronder 3 commandanten, hebben gedood. Ik heb hier (nog) nergens anders informatie over kunnen vinden.

De aanval heeft volgens Taliban-woordvoerder Zabihullah Mujahid ook het leven gekost aan een "Mujahid" (een strijder in een jihad, een heilige oorlog).

De Taliban staan erom bekend dat ze het aantal slachtoffers dat ze maken altijd overdrijven, maar als ze melding maken van een lokatie waar iets is gebeurd, dan is daar eigenlijk ook altijd wel iets gebeurd.

Nederlandse militairen gaan vanaf juli juist in Kunduz-Stad Afghaanse agenten begeleiden.

Ik heb verder nergens een bevestiging kunnen vinden van strijd bij Kunduz-Stad afgelopen weekeind, en de Taliban geven steevast meer slachtoffers op dan ze in werkelijkheid maken.

De verklaring van de Taliban:

4 puppets commanders along with 10 killed, 7 wounded in Kunduz battle
(Sunday, 29 May 2011 21:36 Zabihullah Mujahid)

KUNDUZ, May 29 – As many as 13 policemen were killed including 3 commanders and 6 more along with commander Aziz got wounded in a deadly battle the minion forces were locked with Mujahideen of the Islamic Emirate of Afghanistan on the outskirts of Kunduz city, the capital of the province of the same name on Saturday. A Mujahid is reported to have been martyred in exchange of fire. Later on Saturday, commander Aziz was said to have died of injuries.